No 22 (2018)

Issue Description

Na obálku byl použit obraz Gustava Macouna Pohled na průčelí kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, 1910, olej na desce, 32,5 x 38 cm (Wikimedia Commons), dostupný na: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustav_Macoun_Georgskloster_auf_der_Prager_Burg_1910.jpg?uselang=cs.

##issue.tableOfContents##

Table of Contents

Studies

View All Issues