No. 30 (2022)
Reports and Reviews

Jaroslav ČECHURA, Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750. Tradiční společnost raného novověku v Čechách, Praha, Historický ústav AV ČR v. v. i. 2021, 496 s. ISBN 978-80-7286-382-2.

Šárka Nekvapil Jirásková
University of Pardubice

Published 2022-12-15

How to Cite

Nekvapil Jirásková, Šárka. (2022). Jaroslav ČECHURA, Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750. Tradiční společnost raného novověku v Čechách, Praha, Historický ústav AV ČR v. v. i. 2021, 496 s. ISBN 978-80-7286-382-2. Theatrum Historiae, (30), 98–100. Retrieved from https://theatrum.upce.cz/index.php/theatrum/article/view/2411
Share |

Abstract

 

 

Downloads

Download data is not yet available.