Return to Article Details Jaroslav ČECHURA, Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600–1750. Tradiční společnost raného novověku v Čechách, Praha, Historický ústav AV ČR v. v. i. 2021, 496 s. ISBN 978-80-7286-382-2.
Download