(1)
Prchal, V. Marek ĎURČANSKÝ, Dvojí obléhání Nymburka (1631 a 1634). Událost a paměť, České Budějovice, Bohumír Němec – Veduta 2023, 103 S. ISBN 978-80-88030-79-9. TH 2024, 115-117.