(1)
Křížová, L. Concubinage and Free Love. TH 2024, 85-100.