Return to Article Details Dana JAKŠIČOVÁ – Miroslav NOVOTNÝ, Služebníci pod zákonem. Zlatý věk řeholních kongregací v českobudějovické diecézi, Jihočeský sborník historický, supplementum 13, České Budějovice 2021, 424 s. ISBN 978-80-7646-016-4; ISSN 0323-004X.
Download